Protectia datelor cu caracter personal

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-NEAMŢ a fost înregistrată şi înscrisă în Registrul General al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 18444, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. PIATRA-NEAMŢ are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul nostru din Bd. Decebal nr. 32, judeţul Neamţ.
Cererea dumneavoastră poate fi transmisă şi sub forma unui fax la nr. 0233/211.020 sau a unui e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai  curând posibil.