Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
Aplicatii Juridice

iLegis

 

 

 

Module şi instrumente iLegis configurabile

LEGISLAŢIA ROMÂNIEI

Toate actele normative din Monitorul Oficial al României Partea a-I-a și Partea I bis, și versiunile consolidate la zi ale celor care au suferit modificări.

JURISPRUDENȚĂ ROMANEASCA

Decizii emise de instanțele de judecată competente din România (Curți de apel, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici, cu legături către actele oficiale.

PRACTICĂ JUDICIARĂ

Peste 12.000.000 de spețe ale tuturor instanțelor din România în format de dosar, căutare după diferite criterii de căutare (ex. materie, stadiu procesual și obiect).

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Acte normative ale Uniunii Europene incluzând versiunile consolidate ale tuturor actelor din aquis-ul comunitar.

 JURISPRUDENȚĂ EUROPEANĂ

Peste 23.000 de spețe europene dezvoltate de Curtea Europeana de Justiţie (Curtea de Justiţie, Tribunalul - creat în 1988 şi Tribunalul Funcţiei Publice – creat în 2004).

CORESPONDENȚĂ CODURI

Un instrument util ce face corespondenta intre articole pentru noile și vechile coduri.

CORESPONDENȚĂ FISCALĂ

Paralelism între reglementărie fiscale aplicabile până la 01.01.2016 şi reglementările aplicabile la zi, adoptate prin Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 207/2015.

CORESPONDENȚĂ REGULAMENTE

Echivalenţa între Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2005(abrogat în anul 2015) si Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2015.

DOCTRINE

Expuneri din toate ramurile de drept (Drept Administrativ, Drept Bancar, Drept Civil, Dreptul Comerțului Internațional, Drept Diplomatic și Consular, Dreptul Familiei, Dreptul Financiar, Dreptul Muncii, Drept Penal, Dreptul Transporturilor, Dreptul de Autor, ș.a.).

MODELE TIP

Modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc., peste 800 de elemente adaptate noilor prevederi din Procedura civilă și penală actuală, mereu în curs de actualizare.

CODURI - CLASIFICĂRI

Clasificarea Ocupaţiilor din România, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor, precum şi vocabularul comun privind achiziţiile publice – CPV, utilizat în procedurile instituţiilor şi autorităţilor publice.

AUTORIZAȚII / PROCEDURI

Documentele, etapele și termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obținerea unei autorizații, licențe sau eliberarea unui anumit act de către o instituție.

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții ale termenilor și abrevierile care se regăsesc în legislația românească, cu referinţă la actul în care a apărut abrevierea sau definiția căutată.

DICȚIONARE

Dictionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internațional al afacerilor, bancar și de asigurari, etc.

ACHIZIŢII PUBLICE

Achiziţii publice - Anunţuri
Anunturi pentru achizitii publice (Monitorul Oficial partea a VI-a)

Ghid de achiziţii publice
Informările Autorității Naționale pentru Achiziții Publice – obligatorii de urmat de către autoritățile contactante și Documentația pentru achiziție publică.

Corespondenţă achiziţii publice
Echivalenta în materia procedurilor de achiziție publică, soluționării de contestații şi modului de evaluare a ofertelor, între: Ordonanța de urgență nr. 34/2006 și legile care se aplică la momentul actual, respectiv Legea nr. 98, 99, 100 și 101/2016.

SINTEZE ECONOMICE

Un ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple și aplicații practice.

MONITORIZĂRI REVISTE

Recenzii din publicaţii juridice precum revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Drepturile omului, Juridica ale articolele unor autori de drept consacraţi, în limita dreptului de autor, la care sunt atașate recenzii ale departamentului juridic CTCE.

CALENDAR FISCAL

Lista obligatiilor fiscale ale contribuabililor conceputa sub forma unei agende, prin poziționarea pe data din calendar aleasă.

INSOLVENȚĂ

Legea insolvenţei
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă in paralel cu Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei (abrogată).

MONITORIZARE FIRME
Statutul fiecărui operator economic din Buletinul Procedurilor de Insolvență.

DOSARE ÎN INSTANȚĂ

Căutarea de dosare existente pe portalul instantelor sau la ICCJ, evidențierea în Calendar a termenelor de judecată din dosarele respective, avertizari prin email in urma monitorizarii dosarelor.

JURISPRUDENȚĂ FISCALĂ

Jurisprudența de la nivelul fiecărei Direcții Generale a Finanțelor Publice județene.

JURISPRUDENȚĂ CEDO

Internațională
Jurisprudența care vizează cetățeni ai altor state care s-au adresat Curții de la Strasbourg.
Românească
Colectie de solutii referitoare la cetățenii români care au dat statul român în judecată.

JURISPRUDENȚĂ CNSC

Jurisprudență în materia achizițiilor publice dezvoltată la nivelul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

CONTRACTE COLECTIVE

Include contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură, unitate, încheiate potrivit Legii nr. 62/2011, aplicabilă la momentul actual de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.

LegisPlus

 

Suita de aplicatii LEGIS reprezinta seria de produse ce a consacrat firma CTCE S.A. ca lider national in dezvoltarea de software legislativ.

Avem o experienta de peste 16 ani in acest domeniu si un portofoliu de peste 6000 de clienti, atat institutii publice cat si entitati private.

Ca o dovada a experientei acumulate si a competentelor pe care le detinem firma noastra a fost selectata pentru transpunerea in format electronic a colectiei de monitoare oficiale si realizarea unei aplicatii de consultare online de catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, institutie a statului responsabila cu editarea si publicarea Monitorului Oficial al Romaniei. Acest proiect s-a materializat prin dezvoltarea si implementarea aplicatiei ExpertMonitor si a bazei de date aferente, aplicatie realizata in intregime de catre specialistii nostrii.

Aplicatia LEGIS cuprinde in principal legislaţia României - ACTE OFICIALE (Monitorul Oficial partea I, I BIS, BIS SPECIAL)#

-          baza de date cuprinde peste 110.000 de acte normative din perioada 1810 şi până în prezent;

-          toate tipurile de acte oficiale din perioada specificată mai sus: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine, criterii, norme, precizări, anexe, acte republicate, etc.;

Citeşte mai departe: LegisPlus

AvocatPRO

Administrare Dosare - tip consultanță și în instanță
Conexiune directă cu portalul instanțelor de judecată
Conexiuni cu legislația și practică judiciară - LEGIS
Alerte termene și depunere documente
Calendar Evenimente
Căutare după criterii complexe
Acces online sau offline
Serviciu de monitorizare firme - date din Buletinul Procedurilor de Insolvență
Alertă SMS și E-mail atunci când despre o firmă apar date noi în Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

AvocatPRO primul organizator electronic al activităţii avocatului, caselor de avocatură și a consilierilor juridici din România şi Uniunea Europeană conceput pe baza procedurii civile şi penale actuale !

AvocatPRO administrează dosarele și semnalează prin alerte specifice depunerea la termene a documentelor procedurale, asigură conexiunea cu legislaţia şi practica judiciară integrată aplicaţiei LEGIS, are ca finalitate formularea celor mai temeinice puncte de vedere şi asigurarea câştigului de cauză.

Adăugarea de dosare noi - de tip consultanță sau instanță, cu datele principale (instanță, număr unic – prin care se asigură si conectarea directă cu portalul instantelor de judecată - materie, stadiu procesual, stare dosar), datele de identificare a clientului (persoană fizică sau juridică) şi indicarea calităţii sale în dosar

Transformarea unui dosar de tip consultanță, în dosar instanță - conţinutul dosarului inițial va fi preluat în secţiunea dosar prealabil a noului dosar de instanță

Editarea obiectului cauzei prin alegerea acestuia dintr-o lista predefinită alcătuită după structura Codului civil sau penal sau adăugarea unui alt obiect de catre utilizator
Adăugarea în conţinutul dosarului a actelor procedurale prin încarcarea acestora de pe propriul computer şi definirea principalilor parametri de identificare (data creării documentului, partea în numele căreia este creat documentul, tipul de act, şi o descriere succintă)

Termenele procedurale şi atenţionările pot fi fixate prin alegerea datei dintr-un calendar şi avertizeaza utilizatorul la deschiderea, aplicaţiei asupra necesităţii depunerii actelor în timp util la dosarul cauzei sau prezentarea în instanţă sau la alte instituţii
Calendarul de evenimente reprezintă agenda activităţilor și termenelor dintr-un anumit interval de timp.
Sincronizare termene, parți și obiect dosar cu portalul instanțelor de judecată
Serviciu de monitorizare firme, care prin simpla completare a CUI-urilor dorite, returnează pentru fiecare firmă, date din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – în cazul în care acestea există.
Facilități complexe de căutare a dosarelor şi a înregistrărilor din cadrul acestora, în funcție de multiple criterii (Număr/An dosar, Nume client, Interval dosar, Obiect dosar, Instanţa, Complet instanţă, Avocat)
Drepturi de consultare și/sau de editare a unui dosar, pe nivele securizate de acces, stabilite în cadrul organizației
Tehnologie performantă, inovativă, acces online sau offline la informații
Posibilitatea de restaurare a bazei de date la o versiune anterioara
Rapoarte de activitate, statistice și la nivel de client - criterii de raportare: dosare finalizate (favorabil/nefavorabil), valoare dosar, debit recuperat / restant

 

EuroLegis

 

Aplicaţia EuroLEGIS, dezvoltată de CTCE , oferă utilizatorilor o perspectivă de ansamblu asupra legislaţiei Uniunii Europene şi permite accesul concret şi contextual la legislaţia UE.

Accesul la legislaţia UE se face pe baza unor algoritmi de căutare, folosind filtre specifice legislaţiei comunitare (număr, an şi tip act; tematică; publicaţie; cuvinte cheie; etc.).


În comparaţie cu alte aplicaţii din domeniu, CTCE . integrează această aplicaţie în contextul legislaţiei româneşti. EuroLEGIS tratează într-un mod aparte actele legislaţiei europene care fac referire la legislaţia românească. Aplicaţia furnizează utilizatorului o echivalenţă între cele două legislaţii (legislaţia europeană şi legislaţia românească), permiţând o mai bună înţelegere a procesului legislativ.
Aplicaţia integrează atât legislaţia primară (tratate etc.) cât şi cea secundară (Directive, Regulamente, Recomandări, Rezoluţii) extrasă din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seriile L· şi C, actualizându-se zilnic.

Legislaţia existentă în aplicaţie este clasificată conform Repertoriului legislaţiei comunitare. Repertoriul este o structură analitică care cuprinde 20 de capitole subdivizate în secţiuni în funcţie de necesităţi.

Acest modul ofera informatii privind rolul si activitatile actorilor principali in procesul decizional si in procedurile legislative conexe ale Uniunii Europene:

Citeşte mai departe: EuroLegis

Legis-Studio

 

LEGIS STUDIO este un program informatic de consultare legislativa, ce foloseste cele mai noi tehnologii din domeniul IT, continutul oricarui act fiind prezentat in mod hipertext cu legaturi directe (linkuri) catre toate actele cu care este in legatura. Programul are multiple facilitati de vizualizare, de selectie si cautare rapida.

  • Actualizare zilnica - se realizeaza automat pe serverul C.T.C.E. Piatra Neamt
  • Facilitati de selectie si cautare rapida dupa criterii diverse
  • Corelare la nivel de articol
  • Facilitati de vizualizare
  • Tiparire la imprimanta

Pentru a se putea utiliza toate facilitatile aplicatiei, este necesar ca browser-ul instalat pe sistemul dumneavoastra sa suporte JavaScript.

Citeşte mai departe: Legis-Studio

EuroJusprudenta

 

Ca noutate existentă pe piaţă, modulul de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene care funcţionează atât ca aplicaţie de sine stătătoare cat şi ca modul integrat in Legis si Eurolegis, beneficiind de multiple facilităţi de căutare, atât în funcţie de data cauzei cât şi de data sesizării instanţei, şi de instanţele componente:

  • Curtea de Justiţie
  • Tribunalul de Primă Instanţă
  • Tribunalul Funcţiei Publice.

In fiecare tip de act exista legatura cu reglementarea Europeana pe care se judecă cauza, precum şi tematica la care este încadrată speţa respectivă.

Invers in Eurolegis exista jurisprudenta aferentă legislaţiei europene.

Citeşte mai departe: EuroJusprudenta

Mai multe articole...

  1. IntraLegis

Informare GDPR

Atunci când folositi serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line. Cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora. Consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal

Închide
Sediu Central:
610076 Piatra Neamt, Neamt
Bld. Decebal, nr. 32
Nr. Telefon:
0233-211.020(secretariat)
0233-206.575(fax)

Certificare ISO

Testati Acum GRATUIT!