Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
Aplicatii Economice

Monitorul Oficial Local

Aplicația pe care o propunem este un produs software, dezvoltat și testat în producție, funcțional la momentul ofertării, în continuă adăugare de funcționalități noi atat la cererea expresă a beneficiarilor (Autoritați Publice Locale și Centrale, precum șisubdiviziuni ale acestora) cât și la inițiativa proprie a Centrului Teritorial de Calcul Electronic S.A.

 

Citeşte mai departe: Monitorul Oficial Local

Registrul Agricol

Produsul informatic are ca obiectiv general evidenta si centralizarea automata a datelor din registrele agricole existente intr-o primarie.
Astfel poate gestiona date referitoare la persoanele din gospodariile comunei, terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice si juridice, utilizarea terenurilor agricole, date despre animale domestice, despre utilaje agricole precum si constructiile din localitati.
Datele sunt introduse si centralizate în formatul cerut de registrele agricole.

Citeşte mai departe: Registrul Agricol

REGIS Online

Aplicația REGIS Online este practic REGIS EXPERT care rulează însă pe echipamentele CTCE și oferită spre utilizare beneficiarilor în suport cloud, fără a mai fi necesare nicio investiție în echipamente, servicii de implementare, servicii interne de întreținere și administrate a componentelor hardware și software necesare, fără plata de servicii de menentanță. 

Aplicatia REGIS ONLINE dispune de urmatoarele module integrate nativ:

 

Modul - Registratură

Modulul Registratură oferă funcționalități specifice pentru o gestiune completă a activităților de registratură, asigurând suportul informatic necesar pentru realizarea de operațiuni complexe corespunzatoare activităților de registratură, precum:

Citeşte mai departe: REGIS Online

Salarii

Produsul informatic gestionează datele de personal necesare prelucrărilor ulterioare (marcă, loc muncă, salar tarifar, sporuri, etc.), precum şi datele specifice (pontaje, acord, etc.), face calculele necesare

(calcul concedii medicale, calcul concedii de odihnă, calcul avans, etc.), păstrează baze de date de istoric şi editează toate listele aferente (state de plată, centralizatoare, fluturaşi, fişe fiscale, istoric, etc.) în formatul dorit de utilizator.

Avantajele produsului sunt legate de :

 • posibilitatea configurării de către utilizator a elementelor componente ale salariului brut şi a elementelor de reţineri;
 • posibilitatea efectuării de către utilizator a unor modificări legislative ( limite de impozitare,cuantumuri deduceri  personale,procente retineri somaj/asigurari sociale/sanatate,etc.) calculul mediei pentru concediii medicale;
 • crearea de baze de date si borderouri necesare la plata salariilor prin card bancar;

  Citeşte mai departe: Salarii

PRODUS INFORMATIC DE INTOCMIRE SI URMARIRE A PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

              Aplicația pe care o propunem este un produs software, dezvoltat și testat în producție, funcțional la momentul ofertării, în continuă adăugare de funcționalități noi atat la cererea expresă a beneficiarilor (Autoritați Publice Locale și Centrale, Companii Naționale etc) cât și la inițiativa proprie a Centrului Teritorial de Calcul Electronic S.A.

Aplicația PAAP  oferă suport informatic pentru întreg procesul de proiectare și execuție a achizițiilor publice derulate la nivelul întregii instituții.

Citeşte mai departe: PRODUS INFORMATIC DE INTOCMIRE SI URMARIRE A PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

Alocatii

Produsul informatic rezolva activitatea de inregistrare si urmarire a dosarelor aprobate ce indeplinesc conditiile legii privind Alocatiile complementare si monoparentale (OUG 105/2003, Norme Metodologice ).

Ancheta sociala, din dosarele aprobate de comisie, constituie fondul de date gestionat si se constituie pe urmatoarele categorii de informatii:

 • titular si componenta familiei acestuia;
 • cuantumul veniturilor pentru membrii familiei titularului;

 Produsul permite stabilirea cuantumurilor pentru:

IMTAX - Impozite si taxe locale

Produsul informatic permite GESTIONAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI PROVENITE DIN IMPOZITE SI TAXE prin stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale de pe teritoriul unei localităţi, ce se constituie ca venituri proprii ale bugetelor locale.

Produsul informatic IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE are următoarele funcţiuni:

 1. Identificarea surselor de venituri. Se  identifică toate categoriile de impozite şi taxe constituite conform legii 571/2003(CODUL FISCAL) si  aprobate conform hotărârii consiliului local.
 2. Identificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, conform legilor şi hotărârii consiliului local (cotele de impozitare şi termene de plată).

  Citeşte mai departe: IMTAX - Impozite si taxe locale

GoPrim

GoPrimGoPRIM este prima si singura solutie software integrata care asigura managementul unitar al tuturor proceselor din cadrul unei institutii publice locale, disponibila si in varianta serviciu.

 

  Varianta “Software as a service”

 

Alternativa in gestionarea eficienta a activitatii din organizatia dumneavoastra

 

Citeşte mai departe: GoPrim

VMG

Produsul informatic rezolva activitatea de inregistrare si urmarire a dosarelor aprobate ce indeplinesc conditiile legii privind venitul minim garantat si celelalte tipuri de ajutoare acordate, conform legislatiei in vigoare (Legea 416/2001, Norme Metodologice 25/2001, HOT. 1099/2001, OTU. 6/2002; OTU. 121/2002).

Ancheta sociala, din dosarele aprobate de comisie, constituie fondul de date gestionat si se constituie pe urmatoarele categorii de informatii:

 • titular si componenta familiei acestuia;
 • veniturile realizate din vanzarea sau inchirierea bunurilor personale si documentele aferente;
 • cuantumul veniturilor pentru membrii familiei titularului;
 • forma de ajutor preferata (in bani sau in natura).

Citeşte mai departe: VMG

REGIS - Registratura, Fluxuri de lucru, Arhiva

REGIS EXPERT

Aplicația pe care o propunem este un produs software, dezvoltat și testat în producție, funcțional la momentul ofertării, în continuă implementare de noi funcționalități atat la cererea expresă a beneficiarilor existenți  (de tip Autoritate Publică Locală, Companie Națională etc) cât și la inițiativa proprie a Centrului Teritorial de Calcul Electronic S.A.

R.E.G.I.S. EXPERT este rezultatul dezvoltării versiunii anterioare a aplicației de registratură existentă deja în piață de mai bine de 15 ani. Profitând de experiența unei echipe de specialiști dedicați în implementări de sisteme informatice de registratură și management de documente din sectorul public, C.T.C.E. a decis rescrierea aplicației de registratură prin abordarea unei tehnologii noi care să vină în ajutorul beneficiarului, în special prin avantajele privind integrarea cu alte sisteme informatice deja existente.

Citeşte mai departe: REGIS - Registratura, Fluxuri de lucru, Arhiva

Urbanism

Produsul informatic “Urbanism” este destinat personalului din directiile specializate ale administratiei publice locale care se ocupa de autorizarea lucrarilor de constructii. S-a avut in vedere in primul rând urmarirea

metodologiei impuse de legislatia in domeniu dar si transpunerea ei intr-un mod usor de  aplicat, coerent si eficient.

Functiile aplicatiei:

 • Inregistrarea datelor (solicitantului) din cererile de emitere de certificate de urbanism (CU).
 • Redactarea automata a formularului pentru avizul structurii de specialitate (unde este cazul).
 • Inregistrarea datelor (emitentului) cerute pentru emiterea CU.
 • Redactarea automata a CU.
 • Inregistrarea datelor (solicitantului) din cererile de emitere a autorizarilor de constructii (AC).
 • Redactarea acordului unic.

  Citeşte mai departe: Urbanism

SIMEC

Sistemul integrat de management economic SIMEC asigura beneficiarului posibilitatea de a utiliza un program structurat pe module care formeaza un sistem unitar, elaborat in mediul .Net. Modulele cuprinse in cadrul sistemului

integrat de management economic SIMEC sunt:

Managementul Financiar-Contabil

 • gestionarea documentelor primare emise si primite;
 • operatiuni casa lei/valuta care stau la baza registrelor de casa, operatiuni de banca lei/valuta care stau la baza extraselor de cont);
 • preluarea platilor si cheltuielilor pe articole bugetare, care vor fi utilizate în generarea executiei bugetare;
 • registru de casa, liste cu încasari, respectiv plati; listele pot fi emise pe conturi sintetice si analitice pentru perioade alese de catre utilizator;

Contabilitate

Produsul informatic asigura acoperirea principalelor zone de interes din domeniu si anume cele privind EXECUTIA BUGETARA si GESTIUNEA BUGETARA  ,respecta prevederile OMFP 1917/2005 

(cu toate modificarile ulterioare !) si are in componenta urmatoarele module informatice :

A. CASA/BANCA
1.- preluarea soldului la implementarea aplicaţiei
2.- preluarea documentelor specifice contului de CASA /BANCA cu specificare articol bugetar
3.- editarea jurnalului de Casa cu sold la sf. de zi şi lună , cu preluarea automată în luna următoare
4.- editarea situaţiilor zilnice (sau pt. o anumită perioadă a mişcărilor) cu calcularea automată a soldului
5.- situaţia centralizată pe zile, cu detalierea pe conturi corespondente
6.- generare NOTA CONTABILA pentru preluarea în editarea BALANŢEI CONTABILE.

Citeşte mai departe: Contabilitate

Informare GDPR

Atunci când folositi serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line. Cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora. Consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal

Închide
Sediu Central:
610076 Piatra Neamt, Neamt
Bld. Decebal, nr. 32
Nr. Telefon:
0233-211.020(secretariat)
0233-206.575(fax)

Certificare ISO

Testati Acum GRATUIT!