Salarii

Produsul informatic gestionează datele de personal necesare prelucrărilor ulterioare (marcă, loc muncă, salar tarifar, sporuri, etc.), precum şi datele specifice (pontaje, acord, etc.), face calculele necesare

(calcul concedii medicale, calcul concedii de odihnă, calcul avans, etc.), păstrează baze de date de istoric şi editează toate listele aferente (state de plată, centralizatoare, fluturaşi, fişe fiscale, istoric, etc.) în formatul dorit de utilizator.

Avantajele produsului sunt legate de :


(TOATE DECLARATIILE SUNT ACTUALIZATE LA 2012 !)

PRODUSUL ESTE USOR CONFIGURABIL PENTRU UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE ( PRIMARII ) SI UNITATI DE INVATAMANT !

Produsul este implementat in peste 100 primarii si  5 liceei din intreaga tara  !!