Aplicația REGIS Online este practic REGIS EXPERT care rulează însă pe echipamentele CTCE și oferită spre utilizare beneficiarilor în suport cloud, fără a mai fi necesare nicio investiție în echipamente, servicii de implementare, servicii interne de întreținere și administrate a componentelor hardware și software necesare, fără plata de servicii de menentanță. 

Aplicatia REGIS ONLINE dispune de urmatoarele module integrate nativ:

 

Modul - Registratură

Modulul Registratură oferă funcționalități specifice pentru o gestiune completă a activităților de registratură, asigurând suportul informatic necesar pentru realizarea de operațiuni complexe corespunzatoare activităților de registratură, precum:

În cadrul acestui modul se vor putea înregistra toate intrarile și ieșirile de documente, cu circuit extern sau intern în cadrul instituției, prin completarea unui formular unic de tip Registratură, cu secțiuni și câmpuri afișate dinamic în funcție de tipul de operațiune și permisiunile utilizatorului.

Modulul de registratură din suita R.E.G.I.S. EXPERT, permite accesarea simultană de funcţionalităţi de către toți utilizatorii acesteia, securitatea sistemului fiind asigurată prin parole la nivel de utilizator.

Modul - Fluxuri de lucru

            Modulul fluxuri de lucru se integrează funcțional si tehnologic în mod nativ cu modulul Registratură, permițând administrarea fluxurilor de lucru și participarea utilizatorilor din întreaga instituție la derularea fluxurilor de lucru și lucrul colaborativ cu fișierele document direct din interfața suitei de module R.E.G.I.S. EXPERT.

Astfel, utilizatorii vor salva timp prin utilizarea unei singure aplicații care le va oferi în mod centralizat toate informațiile necesare deciziei de lucru și finalizării cu succes și la timp a documentelor înregistrate în Registratură.

Aplicația permite atribuirea și monitorizarea sarcinilor și documentelor către fiecare persoana din cadrul instituției într-o maniera dinamica.

Pentru fiecare flux de lucru dinamic vor putea fi setate variabile precum: responsabili, termene  interne intermediare de procesare, remindere etc.

Modulul Fluxuri de Lucru dispune de o secțiune privată „Activitățile mele“, dedicată fiecărui utilizator, care funcționează pe principiul eMail inbox. Fiecare utilizaror va avea inbox-ul personal, în care va regăsi in timp real, toate înregistrările din Registratură respectiv documentele aflate în lucru la acesta. Pe masura rezolvării lor, taskurile / activitățile vor dispare din această secțiune. Asigurând un  sistem  complex  pentru  urmărirea  documentelor  din cadrul instituției, R.E.G.I.S. oferă posibilitatea definirii de către orice utilizator cu drepturi  a oricâtor stadii interne de procesare a documentelor funcție de specificul și fluxul de lucru.

Modul - Arhivare electronică

            Acest modul permite stocarea electronică securizată a oricărui document în format electronic, organizat la fel ca într-o arhivă fizică, în dosare de lucru/directoare cu acces diferențiat pe baza drepturilor prestabilite. Platforma dispune de un sistem de metadate care se vor asocia fișierelor, necesar activităților de căutare ulterioară.

           Sistemul poate genera automat pentru fiecare înregistrare nouă din Registratură, la momentul înregistrării sau ulterior,  un dosar de lucru distinct, conexat la respectiva înregistrare și localizat în modulul Arhivă. Acest lucru permite tuturor utilizatorilor cu drepturi în fluxul de lucru al respectivei înregistrări să încarce / descarce fișiere, respectiv sa le vizualizeze, sa le versioneze prin editare simultană sau succesivă prin blocare la editare / versionare, să le semneze electronic etc.

Modul – MONITORUL LOCAL OFICIAL

 Publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.

Modul – SUPORT

 CODE DE BARE

SESIZARI ONLINE

STADIU ONLINE

COMPATIBILITATE


Pentru detalii vă rugăm consultați: http://regis-online.ro/