Aplicația pe care o propunem este un produs software, dezvoltat și testat în producție, funcțional la momentul ofertării, în continuă adăugare de funcționalități noi atat la cererea expresă a beneficiarilor (Autoritați Publice Locale și Centrale, precum șisubdiviziuni ale acestora) cât și la inițiativa proprie a Centrului Teritorial de Calcul Electronic S.A.

 

 

 

Aplicația REGIS-MONITORUL OFICIAL LOCAL asigură support informatic pentru unitățile / subdiviziunile administrative teritoriale, respective publicarea documentelor electronice în formatul și funcționalitățile specifice Monitorului Oficial Local conform prevederilor legale stipulate în ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.

Astfel, ­­în conformitate cu solicitările legale, interfața publică a aplicației va contine cel putin urmatoarele șase secțiuni:

I. Statutul unității administrativ-teritoriale;

II. Regulamentele privind procedurile administrative;

III. Hotărârile autorității deliberative;

IV. Dispozițiile autorității executive;

V. Documente și informații financiare;

VI. Alte documente.

Platforma dispune de o interfață web publică care poate fi integrată în website-ul autorității, în care autoritatea beneficiar va publica informațiile și documentele specifice cu posibilitatea implicării cetățenilor în dezbateri publice, la nivelul fiecarui document publicat.


SSDsys:Users:mb_pro:Desktop:Screenshot 2019-11-29 at 13.06.03.png

Utilizatorii din cadrul autorității, care dețin permisiuni de adăugare de documente în secțiunile din Monitorul Oficial Local, pot iniția singuri acest process ( fără intervenția unui subcontractor extern) accesand sectiunea specifică de introducere a datelor de interes public si atasarea de fisiere in format electronic.

SSDsys:Users:mb_pro:Desktop:MOL prezentare 04.png

Cetățenii, utilizatorii externi ai Monitoruli Oficial Local, pot posta mesajele lor în secțiunea edicată, doar daca aceasta a fost facută vizibilă și activată de catre autoritate. si doar în urma înrolării respectivilor cetățeni în platformă. Numele de utilizator si parola necesare pentru accesarea secțiunii de postare mesaje, vor fi emise anterior de către autoritatea beneficiar, conform procedurilor interne și legislației în vigoare.

Aplicația REGIS Monitorul Oficial Local asigură utilizatorilor autorității accesul securizat la interfețe web private, necesare beneficiarului pentru administrarea secțiunilor și subsecțiunilor din Monitorul Oficial Local, a informațiilor și documentelor publicate sau ce vor fi publicate, precum și ascunderea, deschiderea sau închiderea sesiunilor de opinii și dezbateri publice la nivelul fiecarui oricărui document publicat.

Numărul și conținutul secțiunilor publice sunt nelimitate și pot fi configurate și ajustate în funcție de ritmul și specificul de lucru al beneficiarului precum și al modificărilor legislative viitoare. Aplicația permite un management simplu si intuitiv al tuturor secțiunilor chiar de catre beneficiar, fara a fi necesare cunostinte tehnice sau suport tehnic suplimentar extern.

SSDsys:Users:mb_pro:Desktop:MOL prezentare 03.png

Mesajele cetățenilor din secțiunea de dezbateri pot fi evaluate, șterse sau aprobate de catre autoritate, înainte de publicarea acestora în Monitorul Local Oficial, dintr-o interfață specifică de administrare a mesajelor.

SSDsys:Users:mb_pro:Desktop:Screenshot 2019-12-03 at 20.55.55.png

SSDsys:Users:mb_pro:Desktop:Screenshot 2019-12-03 at 20.58.09.png

Aplicația se accesează prin internet aceasta fiind instalată pe serverele furnizorului, cu posibilitate de integrare in site-ul beneficiarului, in functie de disponibilitatea tehnica a acestuia.

Monitorul Oficial Local este integrat cu alte module ale platformei REGIS-ONLINE: Registratura, Fluxuri de lucru, Management Documente, Petiții Online, Stadiu de lucru online etc. Acestea se pot achiziționa și activa ulterior.


Pentru exemplu rugăm accesațiMonitorul Oficial Local al comunei Jilava – Județ Ilfov:

https://jilava.regis-online.ro/monitorul-oficial-local