Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
Aplicatii Juridice

Suita de aplicatii LEGIS reprezinta seria de produse ce a consacrat firma CTCE S.A. ca lider national in dezvoltarea de software legislativ.

Avem o experienta de peste 16 ani in acest domeniu si un portofoliu de peste 6000 de clienti, atat institutii publice cat si entitati private.

Ca o dovada a experientei acumulate si a competentelor pe care le detinem firma noastra a fost selectata pentru transpunerea in format electronic a colectiei de monitoare oficiale si realizarea unei aplicatii de consultare online de catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, institutie a statului responsabila cu editarea si publicarea Monitorului Oficial al Romaniei. Acest proiect s-a materializat prin dezvoltarea si implementarea aplicatiei ExpertMonitor si a bazei de date aferente, aplicatie realizata in intregime de catre specialistii nostrii.

Aplicatia LEGIS cuprinde in principal legislaţia României - ACTE OFICIALE (Monitorul Oficial partea I, I BIS, BIS SPECIAL)#

-          baza de date cuprinde peste 110.000 de acte normative din perioada 1810 şi până în prezent;

-          toate tipurile de acte oficiale din perioada specificată mai sus: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine, criterii, norme, precizări, anexe, acte republicate, etc.;

-          toate codurile (Codul comercial, Codul Civil, Codul de procedură civila, Codul penal, Codul de procedura penală, Codul muncii, Codul aerian, Codul vamal) în forma originală cât şi în formă actualizată.

-          Constituţia României din anii: 1866, 1923, 1938,1948, 1952, 1965, 1974, 1986, 1991, 2003.

Toate actele incluse în Monitorul Oficial Partea I, Partea I bis şi bis special sunt preluate întocmai din Monitorul Oficial al României, şi sunt redate în format electronic.

In afara de acestea sistemul ofera numeroase instrumente si colectii de documente conexe legislatiei oficiale ce vor ajuta utilizatorul sa descâlceasca  hatisul legislativ românesc.

Realizarea modulara a aplicatiei va permite clientilor sa achizitioneze doar ceea ce au nevoie, nefiind astfel nevoiti sa plateasca pentru lucruri care nu le sunt necesare.

Astfel pe langa modulul Acte Oficiale, aplicatia mai contine urmatoarele module:

 

I. ACTE ACTUALIZATE LA ZI

Ofera forma la zi a unor acte modificate în mai multe rânduri, dar nerepublicate: CODUL FISCAL, CODUL MUNCII, CODUL PENAL, LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, acte normative din diverse domenii de activitate: Ordinul 1917/2005 – Planul de conturi pentru instituţiile bugetare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată etc.

Formele actualizate ale actelor normative sunt acte realizate la nivelul compartimentului juridic al CTCE Piatra-Neamţ, prin încorporarea în actul de bază a tuturor modificărilor, completărilor, abrogărilor şi a altor operaţiuni suferite de un act de-a lungul evoluţiei legislative.

II. CALENDAR LEGISLATIV

 

Reprezintă agenda zilnică a evoluţiei actelor normative, semnalizând la data curentă sau la alta dată aleasă din calendar, care sunt actele care intră în vigoare, cele care au suferit modificări şi completări, sau care şi-au încetat valabilitatea.

III. ACTE TRADUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Modulul oferă versiunea oficială în limba engleză a unor acte foarte des utilizate în toate domeniile de activitate din România: The Law no. 26/05 November 1990 (*republished*) Law regarding the trade register*), The Law No. 31/16 November 1990 (*republished *) Law on trading companies*, The Law No. 18/February 19, 1991 Law on the land resources*); Emergency Ordinance no. 99/6 December 2006; etc.

IV. DOCTRINE

Modulul de Doctrine, realizat de catre specialiştii nostri, vine cu expuneri deosebit de interesante din toate ramurile de drept (Drept civil, Deptul de procedură civila, Drept penal, Dreptul de procedură penală, Drept comunitar, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul concurenţei comerciale, Societăţi comerciale), fiind realizat tot prin compilarea părerilor, opiniilor, teoriilor autorilor celebri din diverse ramuri de drept, unele care nu sunt suficient acoperite legislativ, de exemplu Dreptul de proprietate intelectuală. Dintre autori sunt reprezentate in mare parte toate catedrele de drept ale universităţilor din ţară (Francisc Deak, Safta Romano, V. Ciobanu, Ioan Leş etc.)

V.AUTORIZAŢII/AVIZE, CERTIFICĂRI, ATESTĂRI, PERMISE

Modul cu importantă aplicare practică, indicând documentele, etapele şi termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obţinerea unei autorizaţii, licenţe sau eliberarea unui anumit act de către o instituţie.

În fiecare astfel de document este precizat totodata şi cadrul legal în baza căruia se eliberează un act, precum şi referiri la alte acte normative conferind utilizatorului siguranţă în demersurile sale, precum şi cunoaşterea sancţiunilor la care persoanele se expun în sitiuaţia în care nu se respectă legislaţia.

VI. SINTEZE ECONOMICE

Imaginea modului este similară unui Ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple,  decizii din jurisprudenţă, modalităţi de stabilire şi calcul a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili, colectarea creanţelor fiscale, soluţiile administrative fiscale, modul de selecţie şi recrutare a personalului unei companii, salarizare, managementul resurselor umane.

Modulul oferă şi posibilitatea ca prin linkurile către legislaţia românească, clientul să consulte în mod real şi ultima formă actualizată a Codului fiscal şi a Codului de procedura fiscală, cât şi a altor acte normative importante în materie fiscală.

VII.     MODELE TIP

Modulul conţine modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc.

În acest modul sunt cuprinse atât modele de contracte care sunt preluate din legislaţie, cum ar fi contractele-cadru, alte modele de contracte au fost preluate din publicaţii utilizate în practică ale unor autori cum ar fi Florin Ciutacu, Chiriac Manuşaride etc. De asemenea, modelele de procuri notariale sau cele de acte constitutive sunt preluate şi din practica dezvoltată la nivelul Registrului comerţului sau a birourilor notariale.

VIII. JURISPRUDENŢA ROMÂNEASCĂ – actualmente peste 55.000 spete

Modulul ofera numeroase sentinţe şi decizii emise de instanţele de judecată competente în funcţie de gradele de jurisdicţie (judecătorii, tribunale, curţile de apel din ţară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) grupate pe tematici şi subtematici de interes, fiind foarte utile pentru cei care au dosare pe rolul instanţelor sau urmează să iniţieze demersuri în materie judiciară.

Modulul se actualizează permanent cu practica cea mai nouă existentă la nivelul instanţelor.

IX. DICŢIONARE EXPLICATIVE

Dicţionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internaţional al afacerilor, bancar şi de  asigurari, etc.

Dicţionarele existente în acest modul sunt publicaţii ale unor autori profesionişti de exemplu Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligradeanu, M. Costin, aplicaţia Legis creând instrumentul electronic de accesare a acestora. Marele avantaj al acestui modul îl constituie faptul că utilizatorul are posibilitatea să descopere că un simplu termen în dicţionarul român, poate căpăta alte valenţe în dicţionarul juridic, de drept civil sau celelalte dicţionare, la baza acestor explicaţii stând raportul gen/specie între dicţionarul român şi celelalte specializate pe ramurile de drept.

X.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Conţine definitiile şi abrevierile care se regăsesc în legislaţia românească, cu posibilitatea căutării unei expresii în definiţii sau  în termeni şi  hiperlink la actul în care a aparut abrevierea sau definiţia cautată.

Modulul oferă posibilitatea ca, prin cunoaşterea unui cuvânt sau a unei sintagme, utilizatorul să ajungă mai uşor la actele normative care conţin acel cuvant.

De exemplu daca cautam sintagma « instituţii publice » şi ne poziţionam pe aceasta, observăm că definirea acestei noţiuni este oferită de mai multe acte normative (de exemplu L 500/2002, OUG 45/2003). Fără structurarea unui astfel de modul, utilizatorului i-ar fi venit mult mai greu să caute într-o bază de peste 100.000 de acte, pe cele care conţin astfel de termeni.

XI.COMENTARII

Modulul conţine comentarii extrase din articolele autorilor de drept consacraţi, la care sunt ataşate note specifice ale Departamentului juridic asupra problemelor de drept reţinute spre analiză. Sunt monitorizate principalele publicaţii juridice: Revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Revista de drept comercial, Revista de drept penal etc.

XII. CLASIFICĂRI

Modulul conţine Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor, precum şi Vocabularul comun privind achiziţiile publice - CPV instrumentul de bază utilizat în procedurile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în vederea achiziţionării de produse, servicii şi lucrari obligatoriu de aplicat de statul român începand cu 1 ianuarie 2007. CPV reprezintă limbajul comun între toate statele Uniunii Europene fiind emis de Consiliul Uniunii Europene.

XIII. ACHIZIŢII PUBLICE – MONITORUL OFICIAL PARTEA A VI - A

Conţine anunţurile pentru achiziţii publice (Monitorul Oficial partea a-VI-a), grupate în funcţie de tipul achiziţiei (de produse, de lucrări, de servicii, de produse şi servicii), codul CPV, tipul de anunţ (de intenţie, de participare, de atribuire), participanţii la proceduri.

Modulul de Achizitii publice oferă un instrument foarte util pentru găsirea cu usurinţă a oricărui anunţ pe care o autoritate contractantă este obligată să-l trimita spre publicare Monitorului Oficial, în vederea desfăşurării unei proceduri de achiziţie publică. Toate aceste tipuri de anunţuri constituie pentru instituţiile şi autorităţile publice o piesă obligatorie în dosarul de achiziţie publică, fiind dovada sigură ca procedura s-a desfăşurat în condiţii de legalitate.

XIV. CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ – MONITORUL OFICIAL PARTEA A V– A

Conţine contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură,  unitate, încheiate potrivit Legii nr. 130/1996 de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.

Ca module a acestei aplicatii si integrate in sistemul LEGIS pot fi achizitionate si aplicatiile legate de legislatia europeana EUROLEGIS si EUROJURISPRUDENTA

O caracteristica importanta a aplicatiei este actualizarea zilnica sau chiar de mai multe ori pe zi a continutului bazelor de date ce ofera utilizatorului posibilitatea de a fi la curent cu ultimele aparitii in materie de legislatie imediat ce aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial.

AvocatPRO

Administrare Dosare - tip consultanță și în instanță
Conexiune directă cu portalul instanțelor de judecată
Conexiuni cu legislația și practică judiciară - LEGIS
Alerte termene și depunere documente
Calendar Evenimente
Căutare după criterii complexe
Acces online sau offline
Serviciu de monitorizare firme - date din Buletinul Procedurilor de Insolvență
Alertă SMS și E-mail atunci când despre o firmă apar date noi în Buletinul Procedurilor de Insolvență

 

AvocatPRO primul organizator electronic al activităţii avocatului, caselor de avocatură și a consilierilor juridici din România şi Uniunea Europeană conceput pe baza procedurii civile şi penale actuale !

AvocatPRO administrează dosarele și semnalează prin alerte specifice depunerea la termene a documentelor procedurale, asigură conexiunea cu legislaţia şi practica judiciară integrată aplicaţiei LEGIS, are ca finalitate formularea celor mai temeinice puncte de vedere şi asigurarea câştigului de cauză.

Adăugarea de dosare noi - de tip consultanță sau instanță, cu datele principale (instanță, număr unic – prin care se asigură si conectarea directă cu portalul instantelor de judecată - materie, stadiu procesual, stare dosar), datele de identificare a clientului (persoană fizică sau juridică) şi indicarea calităţii sale în dosar

Transformarea unui dosar de tip consultanță, în dosar instanță - conţinutul dosarului inițial va fi preluat în secţiunea dosar prealabil a noului dosar de instanță

Editarea obiectului cauzei prin alegerea acestuia dintr-o lista predefinită alcătuită după structura Codului civil sau penal sau adăugarea unui alt obiect de catre utilizator
Adăugarea în conţinutul dosarului a actelor procedurale prin încarcarea acestora de pe propriul computer şi definirea principalilor parametri de identificare (data creării documentului, partea în numele căreia este creat documentul, tipul de act, şi o descriere succintă)

Termenele procedurale şi atenţionările pot fi fixate prin alegerea datei dintr-un calendar şi avertizeaza utilizatorul la deschiderea, aplicaţiei asupra necesităţii depunerii actelor în timp util la dosarul cauzei sau prezentarea în instanţă sau la alte instituţii
Calendarul de evenimente reprezintă agenda activităţilor și termenelor dintr-un anumit interval de timp.
Sincronizare termene, parți și obiect dosar cu portalul instanțelor de judecată
Serviciu de monitorizare firme, care prin simpla completare a CUI-urilor dorite, returnează pentru fiecare firmă, date din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – în cazul în care acestea există.
Facilități complexe de căutare a dosarelor şi a înregistrărilor din cadrul acestora, în funcție de multiple criterii (Număr/An dosar, Nume client, Interval dosar, Obiect dosar, Instanţa, Complet instanţă, Avocat)
Drepturi de consultare și/sau de editare a unui dosar, pe nivele securizate de acces, stabilite în cadrul organizației
Tehnologie performantă, inovativă, acces online sau offline la informații
Posibilitatea de restaurare a bazei de date la o versiune anterioara
Rapoarte de activitate, statistice și la nivel de client - criterii de raportare: dosare finalizate (favorabil/nefavorabil), valoare dosar, debit recuperat / restant

 

EuroLegis

 

Aplicaţia EuroLEGIS, dezvoltată de CTCE , oferă utilizatorilor o perspectivă de ansamblu asupra legislaţiei Uniunii Europene şi permite accesul concret şi contextual la legislaţia UE.

Accesul la legislaţia UE se face pe baza unor algoritmi de căutare, folosind filtre specifice legislaţiei comunitare (număr, an şi tip act; tematică; publicaţie; cuvinte cheie; etc.).


În comparaţie cu alte aplicaţii din domeniu, CTCE . integrează această aplicaţie în contextul legislaţiei româneşti. EuroLEGIS tratează într-un mod aparte actele legislaţiei europene care fac referire la legislaţia românească. Aplicaţia furnizează utilizatorului o echivalenţă între cele două legislaţii (legislaţia europeană şi legislaţia românească), permiţând o mai bună înţelegere a procesului legislativ.
Aplicaţia integrează atât legislaţia primară (tratate etc.) cât şi cea secundară (Directive, Regulamente, Recomandări, Rezoluţii) extrasă din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seriile L· şi C, actualizându-se zilnic.

Legislaţia existentă în aplicaţie este clasificată conform Repertoriului legislaţiei comunitare. Repertoriul este o structură analitică care cuprinde 20 de capitole subdivizate în secţiuni în funcţie de necesităţi.

Acest modul ofera informatii privind rolul si activitatile actorilor principali in procesul decizional si in procedurile legislative conexe ale Uniunii Europene:

Citeşte mai departe: EuroLegis

Legis-Studio

 

LEGIS STUDIO este un program informatic de consultare legislativa, ce foloseste cele mai noi tehnologii din domeniul IT, continutul oricarui act fiind prezentat in mod hipertext cu legaturi directe (linkuri) catre toate actele cu care este in legatura. Programul are multiple facilitati de vizualizare, de selectie si cautare rapida.

  • Actualizare zilnica - se realizeaza automat pe serverul C.T.C.E. Piatra Neamt
  • Facilitati de selectie si cautare rapida dupa criterii diverse
  • Corelare la nivel de articol
  • Facilitati de vizualizare
  • Tiparire la imprimanta

Pentru a se putea utiliza toate facilitatile aplicatiei, este necesar ca browser-ul instalat pe sistemul dumneavoastra sa suporte JavaScript.

Citeşte mai departe: Legis-Studio

EuroJusprudenta

 

Ca noutate existentă pe piaţă, modulul de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene care funcţionează atât ca aplicaţie de sine stătătoare cat şi ca modul integrat in Legis si Eurolegis, beneficiind de multiple facilităţi de căutare, atât în funcţie de data cauzei cât şi de data sesizării instanţei, şi de instanţele componente:

  • Curtea de Justiţie
  • Tribunalul de Primă Instanţă
  • Tribunalul Funcţiei Publice.

In fiecare tip de act exista legatura cu reglementarea Europeana pe care se judecă cauza, precum şi tematica la care este încadrată speţa respectivă.

Invers in Eurolegis exista jurisprudenta aferentă legislaţiei europene.

Citeşte mai departe: EuroJusprudenta

LegisPlus

 

Suita de aplicatii LEGIS reprezinta seria de produse ce a consacrat firma CTCE S.A. ca lider national in dezvoltarea de software legislativ.

Avem o experienta de peste 16 ani in acest domeniu si un portofoliu de peste 6000 de clienti, atat institutii publice cat si entitati private.

Ca o dovada a experientei acumulate si a competentelor pe care le detinem firma noastra a fost selectata pentru transpunerea in format electronic a colectiei de monitoare oficiale si realizarea unei aplicatii de consultare online de catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, institutie a statului responsabila cu editarea si publicarea Monitorului Oficial al Romaniei. Acest proiect s-a materializat prin dezvoltarea si implementarea aplicatiei ExpertMonitor si a bazei de date aferente, aplicatie realizata in intregime de catre specialistii nostrii.

Aplicatia LEGIS cuprinde in principal legislaţia României - ACTE OFICIALE (Monitorul Oficial partea I, I BIS, BIS SPECIAL)#

-          baza de date cuprinde peste 110.000 de acte normative din perioada 1810 şi până în prezent;

-          toate tipurile de acte oficiale din perioada specificată mai sus: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine, criterii, norme, precizări, anexe, acte republicate, etc.;

Citeşte mai departe: LegisPlus

IntraLegis

 

 

Este varianta a sistemului de consultare legislativa LEGIS ce se adreseaza firmelor mari, cu numar mare si foarte mare de utilizatori sau oricarei entitati care are infrastructura informatica structurata in jurul unei retele de tip intranet.

 

O alta destinatie potrivita a acestei versiuni de LEGIS este pentru organizatiile care au multiple puncte de lucru aflate la distanta unele de altele si care sunt legate intre ele prin conexiuni nu foarte performante sau cele care au o infrastructura eterogena din punct de vederea al retelisticii (multiple retele locale care nu neaparat converg intr-o structura centralizata. O caracteristica importanta a acestei aplicatii este usurinta in exploatare: instalarea si mentenata se face doar la nivel de server, calculatoarele client nu necesita nici un software special instalat pentru a utiliza aplicatia – este necesar doar un browser web si o legatura TCP/IP la unul din serverele pe care este instalata aplicatia.

In cazul aplicatiei INTRALEGIS - legaturile intre acte sunt evidentiate prin hyperlink-uri ceea ce permite o navigare usoara. De asemenea fiecare act contine o fisa in care sunt evidentiate toate actele care modifica sau sunt modificate de acel act, putandu-se afisa in paralel continutul a doua acte intre care exista o anumita legatura.

Avantajul major al acestei aplicatii este faptul ca se instaleaza si se întretine foarte usor: singurul loc in care se intervine este serverul de web întrucât nu necesita un program client specializat (orice calculator care ruleaza Windows 95/98/Me/NT/2000 contine Internet Explorer). Evident ca folosind tehnologii Web ruleaza pe retea TCP/IP.

Citeşte mai departe: IntraLegis

Informare GDPR

Atunci când folositi serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line. Cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora. Consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal

Închide
Sediu Central:
610076 Piatra Neamt, Neamt
Bld. Decebal, nr. 32
Nr. Telefon:
0233-211.020(secretariat)
0233-206.575(fax)

Certificare ISO 9001: 2008

ISO 9001: 2008-Sistemul de Management al Calitatii-Nr. 958 -  Societatea are traditie în domeniul software si relatii de lunga durata cu clientii. Toate aceste aspecte constituie avantaje certe ale societatii oferindu-i o piata de desfacere în dezvoltare. 

Testati Acum GRATUIT!