Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
Program anual de achizitii publice

PRODUS INFORMATIC DE INTOCMIRE SI URMARIRE A PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICEPRODUS INFORMATIC DE INTOCMIRE SI URMARIRE A PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

OFERTA TEHNICA

CONFIGURABILITATE:

Produsul gestioneaza in intregime toate informatiile legate de activitatea de întocmire, actualizare si urmarire a respectarii prevederilor cuprinse în Programul Anual al Achizitiilor Publice. Baza de date este unica si contine informatii despre:

 • solicitarile de produse, servicii si lucrari pe coduri CPV si articole bugetare;
 • totalitatea contractelor si comenzilor care se încheie la nivel de institutie;
 • ordonantarile de plata aferente fiecarui contract (comanda);


FUNCTIONALITATI PE CARE LE OFERA PRODUSUL:

 • Permite întocmirea Programului Anual al Achizitiilor Publice în baza referatelor de necesitate si a notelor de fundamentare primite de la toate directiile din cadrul institutiei;
 • Permite actualizarea programului Anual al Achizitiilor Publice ori de câte ori apar cereri suplimentare pe parcursul anului;
 • Permite ordonarea produselor, serviciilor si lucrarilor atât pe cod CPV, cât si pe articol bugetar;
 • Tine evidenta tuturor achizitiilor, materializate în contracte, comenzi si alte documente (referate de necesitate) pe fiecare cod CPV, astfel încât sa se încadreze în sumele si implicit în procedurile prevazute în Programul Anual al Achizitiilor Publice;
 • Permite urmarirea derularii contractelor si comenzilor din punct de vedere al platilor;
 • Genereaza si listeaza în orice moment fise pe fiecare cod CPV;
 • Genereaza si listeaza disponibilul de achizitionat pe toate codurile CPV;
 • Genereaza si listeaza situatii pe fiecare contract si comanda în parte;
 • Genereaza si listeaza situatia contractelor, comenzilor si a altor documente, evidentiind procedura care a stat la baza întocmirii lor;
 • Trimite alerte cu privire la codurile CPV unde nu mai exista disponibil. Alertele sunt vizibile în momentul accesarii produsului iar acesta permite gestionarea lor;
 • Asigura încadrarea contractelor si comenzilor în codurile CPV, în sumele si procedurile prevazute în programul Anual al Achizitiilor Publice;
 • Asigura pentru fiecare contract si comanda furnizarea de informatii legate de referatul de necesitate care a stat la baza includerii lui în Programul Anual al Achizitiilor Publice;
 • Permite evidentierea si urmarirea contractelor din anul precedent cu obligatii de plata în anul curent (pe coduri CPV), contracte care nu sunt incluse în programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul în curs, dar trebuie urmarite în derulare pe anul în curs;


UTILIZAREA PRODUSULUI:

 • Produsul este usor de utilizat, cu o interfata intuitiva, atât pentru utilizatori cât si pentru administratori;
 • Produsul este dezvoltata pe arhitectura client-server;
 • Accesul la baza de date se face prin intermediul browser-ului indiferent de locatia utilizatorului;
 • Produsul functioneaza prin intermediul unui browser web (Microsoft Internet Explorer);
 • Contine un modul de administrare care permite gestionarea eficienta a tuturor setarilor aplicatiei, inclusiv definirea securitatii sistemului (a utilizatorilor, grupurilor, rolurilor, permisiunilor, etc.);
 • Permite asocierea nivelelor de permisiuni cu utilizatori si grupuri de utilizatori;
 • Asigura salvarea automata a datelor;
 • Permite arhivarea datelor;
 • Permite efectuarea de operatiuni de salvare si restaurarea a datelor prin administrator;
 • Asigura accesul concurent al utilizatorilor la informatii, cu evitarea blocarilor reciproce;
 • Nu necesita achizitionarea de licente pentru alte produse software;
 • Produsul fiind web-based nu necesita drepturi de administrator local pentru a rula;


ARHITECTURA PRODUSULUI:

 • Produsul este dezvoltat pe o arhitectura de tip web-based si asigura compatibilitatea cu sistemul de operare Windows 2008, Windows 2003 R2 server, SGBD SQL 2008, 2008R2, Windows XP si Office 2003, 2007;
 • Are o baza de date unica accesibila din orice locatie apartinând institutiei;
 • Permite în viitor integrarea cu alte produse existente;
 • Produsul are un grad mare de scalabilitate si permite o lansare operationala rapida;
 • Permite utilizarea diacriticelor ;
 • Permite exploatarea sa imediata dupa instalare si configurare;


RAPOARTE SI ANALIZE FINANCIARE

 • Produsul prezinta rapoarte pentru fiecare cod CPV, contract sau comanda, atât la nivel de institutie individuala, cât si separat pe sediul central si fiecare institutie teritoriala în parte daca este cazul;
 • Rapoartele se configureaza si se populeaza cu date fara a face un efort suplimentar;
 • Rapoartele pot fi accesate rapid, având siguranta ca datele furnizate reflecta în timp real situatia existenta;
 • Exista un mod de generare rapoarte care sa permita sa se construiasca rapoartele din interfata de un anumit user sau/si de administrator folosind unealta Report Builder integrata in SQL Reporting Services;
 • Aplicatia contine si alte rapoarte printre care:

                                  - Programul anual al achizitiilor publice (PAAP)
                                  - Situatia angajamentelor pe cod CPV
                                  - Situatia platilor pe cod CPV si pe angajament
                                  - Situatia disponibilului de achizitionat pe cod CPV
                                  - Situatia contractelor/comenzilorSECURITATEA PRODUSULUI:

Accesul la datele din baza de date se face pe baza unui sistem de roluri prin definirea unei politici securitate. Doar persoanele desemnate vor avea dreptul sa actualizeze datele, iar vizualizarea si consultarea datelor poate fi deasemenea controlata si restrictionata;
Produsul permite setarea modului de asigurare a securitatii propriu aplicatiei, independent de cel furnizat de sistemul de operare;
Produsul asigura blocarea accesului dupa un numar de încercari esuate de autentificare si schimbarea/resetarea parolei;
Credentialele de acces sunt protejate (stocate în mod criptat).


CERINTE MINIME PRODUS

- Server de baze de date si aplicatii
- Microsoft SQL Server 2008 cu Reporting Services instalat
- Windows Server 2003, 2008 cu IIS instalat
- Statii de lucru
- Browser web : Internet Explorer 8
- Minim 512M memorie RAM, recomandat 1Gb

ALTE CERINTE

- CTCE va asigura instalarea, configurarea, punerea în functiune si testarea produsului precum si instruirea necesara pentru personalul care il va utiliza ;
- CTCE va asigura o garantie pentru aplicatie de 6 (sase) luni de la data semnarii procesului verbal de receptie a tuturor serviciilor, garantie ce va acoperi remedierea erorilor aparute în aplicatie, upgrade-ul la noi versiuni, precum si suportul tehnic pentru personalul care administreaza software-ul;

În perioada de garantie, prestatorul are obligatia de remediere a erorilor aparute în aplicatie si de a asigura suportul tehnic pentru personalul achizitorului care administreaza software-ul, în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea notificarii formulate de achizitor, precum si de realizarea upgrade-ului la noi versiuni (inclusiv modificari sau corectii impuse de schimbari legislative), în termen de maxim 20 (douazeci) de zile de la primirea notificarii formulate de achizitor fara a solicita costuri suplimentare acestuia.

LIVRABILE:

Manualul de operare pentru utilizatori si manualul de operare pentru administratorul aplicatiei;

TERMENE DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE

CTCE va livra aplicatia in termen de 10 de zile lucratoare de la semnarea contractului;
Pe parcursul derularii contractului, ori de câte ori este necesar concursul achizitorului pentru a asigura îndeplinirea obiectului contractului, acesta va raspunde la solicitarile prestatorului în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

Informare GDPR

Atunci când folositi serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line. Cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora. Consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal

Închide
Sediu Central:
610076 Piatra Neamt, Neamt
Bld. Decebal, nr. 32
Nr. Telefon:
0233-211.020(secretariat)
0233-206.575(fax)

Certificare ISO

Testati Acum GRATUIT!